about

Saturday Classics er Oslos nye konsertscene for kammermusikk med månedlige lørdagskonserter. Vi satser spesielt på de nye generasjoner med unge profesjonelle musikere som ønsker å nå ut til et nytt publikum.

Saturday Classics er en videreføring av klubbkonseptet Sunday Classics som tidligere ble arrangert i et gammelt fabrikkbygg i 2013 og på et råloft i 2014 og 2015. Vi ønsker å holde på den intime og uformelle ”tonen” også i det nyåpnede Sentralen i Øvre Slottsgate 3. Publikum har mulighet til å kombinere konsertene med restaurantbesøk i første etasje. Vi har også en bar med alle rettigheter tilknyttet konsertscenen.

Vi har tidligere arrangert konserter i mange typer konstellasjoner og genrer innen kunstmusikken. Det har vært samspill for blåsere, strykere, sangere, pianister, dans, kor og opera. Felles for alle konsertene er nærheten til publikum, noe vi også vil videreføre på Sentralen.

Utdrag fra intervjuet – “På vei ut av snippkjolen” Morgenbladet datert den 26 september 2014:

“24. september var det opera på Sunday Classics, med unge og foreløpig uetablerte sangere på plakaten. Rundt femti tilskuere er kommet for å høre konserten, som er todelt: Først et knippe evergreens. Deretter en ny forestilling kalt The Lobby, utformet av sopranen Ida Gudim med regissør Erlend Samnøen, som en del av studiet.

– Hva får man, som musiker, ved å synge her?

– En helt annen kontakt og nærhet med publikum. Du kan gå inn på individer, og prøve å teste dem ut, psyke dem ut eller flørte med dem. Fremprovosere følelser på en helt annen måte enn i stor sal. Der handler det i større grad om hva publikum vil investere. Her investerer vi også i dere, ved å drive følelsene ut av dere, sier Gudim.”

 

—-

 

Saturday Classics is Oslos new concert venue for chamber music with monthly concerts on saturdays. We are particularly focusing on young professional musicians that want to reach out to a new audience.

Saturday Classics is an extension of the club consept Sunday Classics that was formerly held in an old factory building in 2013, and in a loft in 2014 and 2015. We wish to continue the intimate and informal atmosphere in the new facilities of Sentralen in Øvre Slottsgate 3. Visitors may combine the concerts with a meal at the restaurant in the first floor. We also have a bar in connection with the concert hall.

Previous concerts have been in a wide range of constellations and genres within classical music. There has been various interplay with winds, strings, singers, pianists, dance, choir and opera. Common for all the concerts is the closeness to the audience, wich is something we wish to continue with at the new Sentralen.